เมื่อสั่ง 9 รายการขึ้นไป (จัดส่งฟรี)
กรุงเทพ , นนทบุรี , ปทุมธานี (ในระยะ 30 km)