เมื่อสั่ง 9 รายการ และ ยอดเงินไม่ต่ำกว่า 600 บาท (จัดส่งฟรี)
กรุงเทพ , นนทบุรี , ปทุมธานี (ในระยะ 30 km)

จัดส่งฟรี พื้นที่ต่างจังหวัด เมื่อสั่ง 15 กล่อง และ ยอดเงินไม่ต่ำกว่า 1000 บาท