เมื่อสั่งอาหาร 9 กล่องขึ้นไป

เมื่อสั่ง 9 กล่องขึ้นไป

(จัดส่งฟรี)

ในเขตพื้นที่ ที่ระบุ จัดส่งโดยรถมอเตอร์ไซต์
ของทางร้าน Lean diet ควบคุมความเย็น
สั่งอาหารก่อน 4 ทุ่ม ได้รับอาหารวันรุ่งขึ้นเลยค่า

เมื่อสั่ง 21 กล่อง

(จัดส่งฟรี)

จัดส่งโดยขนส่ง inter express รถควบคุมอุหณภูมิ

ส่งอาหารก่อนเวลา 3 ทุ่มของทุกวัน จัดส่งวันรุ่งขึ้น

และได้รับอาหารวันถัดไป (2 วัน)