เขตพื้นที่จัดส่งฟรีในกรุงเทพ

เมื่อสั่ง 9 กล่องขึ้นไป

(จัดส่งฟรี)

ในเขตพื้นที่ ที่ระบุ จัดส่งโดยรถมอเตอร์ไซต์
ของทางร้าน Lean diet ควบคุมความเย็น
สั่งอาหารก่อน 4 ทุ่ม ได้รับอาหารวันรุ่งขึ้นเลยค่า

เมื่อสั่ง 9 กล่องขึ้นไป

(จัดส่งฟรี)

ในเขตพื้นที่ ที่ระบุ จัดส่งโดยรถมอเตอร์ไซต์
ของทางร้าน Lean diet ควบคุมความเย็น
สั่งอาหารก่อน 4 ทุ่ม ได้รับอาหารวันรุ่งขึ้นเลยค่า

กรุงเทพเกินระยะจัดส่งฟรี / ส่งรอบสองฟรี

เขตพื้นที่นนทบุรี / ปทุมธานี

เขตพื้นที่สมุทรปราการ

ต่างจังหวัด