เช็คคะแนน

Point สามารถแลกอะไรได้บ้าง

แต้มสามารถนำไปแลกอาหาร หรือ เครื่องดื่มได้
และแลกของ Premium จากร้าน Lean diet ได้อีกด้วย

30 Point

สะสมครบ 30 แต้ม แลกอาหารหมวด A (1 กล่อง)

35 Point

สะสมครบ 35 แต้ม แลกอาหารหมวด B (1 กล่อง)

45 Point

สะสมครบ 45 แต้ม แลกอาหารหมวด C (1 กล่อง)

60 Point

สะสมครบ 60 แต้ม แลกอาหารหมวด D (1 กล่อง)

90 Point

90 คะแนน แลกอาหารหมวด E (1 กล่อง)