รายละเอียดของแคมเปญ

ข้าวกล่อง “อิ่มท้อง อิ่มใจ ไม่เป็นมลภาวะต่อโลก”

แคมเปญที่ช่วยลดขยะบนโลก และช่วยเหลือสังคมไปด้วย!!
หลังจากสั่งอาหารคลีนจากร้านเราไปทานเรียบร้อยแล้ว ทางร้านอยากรบกวนให้ลูกค้าทุกท่าน อย่าทิ้งกล่องอาหาร นำไปล้างและฝากพนักงานขนส่งของทางร้านกลับมาเมื่อสั่งรอบถัดไป ทางร้านจะนำกล่องไปเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิล เพื่อลดขยะและมลวาภะที่ไม่ดีต่อสิ่งแวดล้อม
โดยรายได้ทั้งหมดที่ได้จากการรีไซเคิลกล่องอาหารไปบริจารจาคให้แก่ “โครงการรามาธิบดีเพื่อโรงพยาบาลชุมชน”

วัตถุประสงค์ของแคมเปญนี้ คือ ทางร้านเล็งเห็นความสำคัญในเรื่องของมลพิษทางขยะ จึงใช้พื้นที่และธุรกิจของทางร้านเป็นขั้นพื้นฐานในการลดปัญหาเหล่านี้ และนำเงินไปบริจาคให้แก่กลุ่มคนที่อยู่ในการดูแลของโรงพยาบาลตามชุมชน เพื่อให้เกิดประโยชน์